HR beyond your comfort zone

HR beyond your comfort zone

“ Greatness begins beyond your comfort zone ”

110421 BPS _3618

Waarom BYCZ?

Eerlijk? Af en toe aan de boom schudden kan geen kwaad. BYCZ stelt graag dat wat ‘gewoon’ is geworden ter discussie. Vanuit gewoonte ontstaat immers geen groei. Vanuit een ander perspectief kijken naar je organisatie, je team of jezelf levert verrassende inzichten op en nieuwe energie. Broodnodig, want statische organisatiecontexten zijn passé. Organisaties zijn complexe systemen, waarin iedereen idealiter op zoek is naar ‘nieuw’ en ‘beter’ voor je organisatie, je team of jezelf.

Wat kan BYCZ voor je betekenen?

HR-breed advies & training

BYCZ maakt samen met jou je strategie concreet en behapbaar, zodat het je je richting, focus en structuur geeft.

(HR-) procesbegeleiding

De HR-professional kan inhoudelijk zijn/ haar bijdrage leveren en de rode draad overlaten aan de procesbegeleider.

Carrière coaching

Je wilt geholpen worden bij het in beeld brengen van de stip, en hoe daar te komen.

Sollicitatie coaching

Je wilt hulp bij het ‘in de markt’ zetten van jezelf.

Jouw succes is onze prioriteit!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.