BYCZ_webshit_Tekengebied 1 kopie

'Greatness begins beyond your comfort zone'

Robin sharma
BYCZ_webshit_Tekengebied 1 kopie

'Greatness begins beyond your comfort zone'

Robin sharma
110421 BPS _3618

Waarom BYCZ?

Eerlijk? Af en toe aan de boom schudden kan geen kwaad. BYCZ stelt graag dat wat ‘gewoon’ is geworden ter discussie. Vanuit gewoonte ontstaat immers geen groei. Vanuit een ander perspectief kijken naar je organisatie, je team of jezelf levert verrassende inzichten op en nieuwe energie. Broodnodig, want statische organisatiecontexten zijn passé. Organisaties zijn complexe systemen, waarin iedereen idealiter op zoek is naar ‘nieuw’ en ‘beter’ voor je organisatie, je team of jezelf.

Waarom BYCZ?

Eerlijk? Af en toe aan de boom schudden kan geen kwaad. BYCZ stelt graag dat wat ‘gewoon’ is geworden ter discussie. Vanuit gewoonte ontstaat immers geen groei. Vanuit een ander perspectief kijken naar je organisatie, je team of jezelf levert verrassende inzichten op en nieuwe energie. Broodnodig, want statische organisatiecontexten zijn passé. Organisaties zijn complexe systemen, waarin iedereen idealiter op zoek is naar ‘nieuw’ en ‘beter’ voor je organisatie, je team of jezelf.

110421 BPS _3618

Wat kan BYCZ voor je betekenen?

Als organisatie, team en individu doe je waar je goed in bent, waar de omgeving behoefte aan heeft en een beroep op doet. Daar stel je je op in, daar vorm je je naar. Zolang de vraag van de omgeving niet verandert, is dit systeem in balans. Het wordt interessant als de vraag verandert. Is de organisatie, het team en individu in staat om mee te bewegen? Hoe is het gesteld met veerkracht en wendbaarheid? Wat blijkt een ongekende kracht te zijn en waar kraakt en piept het?

In een wereld waarin de vraag constant verandert, wordt continu een appèl gedaan op onze veerkracht en wendbaarheid. Anders kijken, anders handelen. Misschien werken eerdere aanpakken niet meer. De factor arbeid speelt daarin (nog) een belangrijke rol.
Heldere en realistische doelen, betrouwbare cijfers, bruikbare analyses, inzicht in trends en relevante activiteiten waarmee je anticipeert op de situatie van morgen zijn dan essentieel. Planmatig waar nodig en flexibel waar dat kan.

HR-breed advies & training

BYCZ maakt samen met jou je strategie concreet en behapbaar, zodat het je je richting, focus en structuur geeft.

(HR-) procesbegeleiding

De HR-professional kan inhoudelijk zijn/ haar bijdrage leveren en de rode draad overlaten aan de procesbegeleider.

Carrière coaching

Je wilt geholpen worden bij het in beeld brengen van de stip op de horizon en hoe daar te komen.

Sollicitatie coaching

Je wilt hulp bij het ‘in de markt’ zetten van jezelf.

Wat kan BYCZ voor je betekenen?

Als organisatie, team en individu doe je waar je goed in bent, waar de omgeving behoefte aan heeft en een beroep op doet. Daar stel je je op in, daar vorm je je naar. Zolang de vraag van de omgeving niet verandert, is dit systeem in balans. Het wordt interessant als de vraag verandert. Is de organisatie, het team en individu in staat om mee te bewegen? Hoe is het gesteld met veerkracht en wendbaarheid? Wat blijkt een ongekende kracht te zijn en waar kraakt en piept het?

In een wereld waarin de vraag constant verandert, wordt continu een appèl gedaan op onze veerkracht en wendbaarheid. Anders kijken, anders handelen. Misschien werken eerdere aanpakken niet meer. De factor arbeid speelt daarin (nog) een belangrijke rol.
Heldere en realistische doelen, betrouwbare cijfers, bruikbare analyses, inzicht in trends en relevante activiteiten waarmee je anticipeert op de situatie van morgen zijn dan essentieel. Planmatig waar nodig en flexibel waar dat kan.

HR-breed advies & training

BYCZ maakt samen met jou je strategie concreet en behapbaar, zodat het je je richting, focus en structuur geeft.

(HR-) procesbegeleiding

De HR-professional kan inhoudelijk zijn/ haar bijdrage leveren en de rode draad overlaten aan de procesbegeleider.

Carrière coaching

Je wilt geholpen worden bij het in beeld brengen van de stip op de horizon en hoe daar te komen.

Sollicitatie coaching

Je wilt hulp bij het ‘in de markt’ zetten van jezelf.

BYCZ staat voor succes door groei van jou en de organisatie

We doorbreken samen inefficiënte HR-routines. Professioneel en soms onconventioneel. Op weg naar groei en (meer) succes. HR beyond your comfort zone.